Sunday, 8 April 2012

Kerjaya PendidikanUNIT PENGAMBILAN DAN PENEMPATAN PELAJAR.

Unit ini diberi tanggungjawab mengambilalih tugas SPP dalam proses pengambilan guru mulai 1982.Sekarang beroperasi dengan empat sub unit iaitu :

 
·         Pengurusan Permohonan
·         Ujian Kelayakan Pendidikan Guru (UKELP)
·         Pengendalian Temuduga
·         Pemilihan dan Penempatan

 PROGRAM YANG DIKENDALIKAN

Kursus PraPerkhidmatan.
·         Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI)
·         Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah)
·         Program Kembar Kursus Pra Ijazah B. Ed. (TESL) & Program Pelajar Cemerlang (PPC) Luar Negara
·         Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah – KPLI (Sekolah Rendah)
·         Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah – KDPM (PC & PT)
 
Kursus Dalam Perkhidmatan.
Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)
·         Bagi guru-guru sedang berkhidmat
·         1 tahun di maktab, 3 tahun di IPTA
·         Kursus Persediaan 12 M bagi Sains dan Teknikal
Program Persediaan Latihan 12 Minggu Guru-Guru Bahasa Perancis
Kursus/ Program Lain.
·         Program Khas Latihan Guru-Guru SAR.
·         Program Latihan Perguruan Swasta KPLI/ KDPM.
·         Program Khas PJJ KPM – OUM.


Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI)
o   Syarat dan Kelayakan Asas
o   Warganegara Malaysia
o   Mempunyai Kepujian Bahasa Melayu diperingkat SPM
o   Mempunyai Ijazah yang sesuai dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
o   Berumur Tidak Melebihi 35 Tahun
o   Kelayakan diperingkat Matrikulasi/ STPM/ SPM    (Bagi ijazah tidak sesuai dengan kursus dipohon)
Tempoh pengajian 2 Semester

Malaysian Selection of Teachers Instrument (MaSTI) 

Lima Komponen
          Kebolehan Verbal
          Kebolehan Kuantitatif
          Kebolehan Analitikal
          INSAK
          Ujian Penulisan Bahasa Inggeris
Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah)
Syarat dan Kelayakan Asas
          Warganegara Malaysia
          Berumur tidak melebihi 20 tahun
          Enam kepujian mata pelajaran SPM
¨       Bahasa Melayu
¨       Bahasa Inggeris
¨       Matematik
¨       Sains / MP Teknikal
¨       Dua mata pelajaran lain
          Memenuhi syarat Bidang dan MP Pilihan
          Tempoh pengajian (3 Sem + 8 Sem)

Program Kembar Kursus Pra Ijazah B.Ed. (TESL)
Syarat dan Kelayakan Asas
          Warganegara Malaysia
          Berumur tidak melebihi 20 tahun
          Enam kepujian mata pelajaran SPM
Termasuk 4B dalam Bahasa Melayu dan 3B dalam Bahasa Inggeris
Tempoh pengajian (4 Sem + 8 Sem)
Program Pelajar Cemerlang (PPC) Luar Negara
Syarat dan Kelayakan Asas
          Warganegara Malaysia
          Berumur tidak melebihi 20 tahun
          Enam kepujian mata pelajaran SPM
Termasuk 3B dalam Bahasa Melayu dan 3B dalam Bahasa Inggeris
Terbuka kepada pelajar aliran Sains dan Teknikal
Tempoh pengajian (4 Sem + 8 Sem)
Kursus ‘A’ Level/ Kursus Persediaan :  1 – 2 tahun
Kursus Ijazah :  3 – 4 tahun. KPLI :  1 tahun
Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)
          KPLI (Sekolah Rendah)
        Seperti KPLI
        GSTT Sek. Ren.
          KDPM (P. Cina dan P. Tamil)
        Seperti KDPM
        GSTT Sek. Ren.
Penyelarasan dengan JPN


Dasar dan Prosedur  Pemilihan Calon Guru


Asas Pemilihan Calon Guru
          Menentukan Kriteria
          Menentukan Alat Peramal
          Menentukan Kesahan dan Kebolehpercayaan
           
Apa yang hendak di nilai untuk mendapatkan calon yang mempunyai ‘Profil Guru yang Unggul’?
Memilih ‘raw materials’ yang baik untuk diproses menjadi guru  permulaan
Guru yang serba boleh dan seimbang (FPK-jeri)
Ciri-ciri Intelek - pemikiran kritis, kreatif, jelas dan meyakinkan, berpengetahuan luas dan kemaskini
Sikap dan perawakan (unsur rohani-emosi yang stabil dan cergas)

Impak Pemilihan Calon Guru
          Pemilihan guru menentukan kualiti guru
          Guru berkualiti menentukan kejayaan sektor pendidikan
          Kejayaan sektor pendidikan menentukan kejayaan pembangunan negara
Produk Pendidikan Guru
          Profesional
          Berpengetahuan
          Berketrampilan (teori & amali)
          Daya Ketahanan Tinggi (Resilience)
          Beretika & Bermoral
          Kepimpinan Akademik
          Bersikap Tanggungjawab & Beriltizam
          Kesetiaan kepada Profesion & Perkhidmatan
          Berfikiran Positif
          Penyayang & Reflektif

PROSEDUR PEMILIHAN CALON BAGI KURSUS PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

Kriteria Pemilihan Calon
          Perakuan panel temu duga
          Skor tara temu duga
          Aspek komunikasi
          Aspek sahsiah
          Mencapai tahap yang ditetapkan dalam INSAK
Komponen Pengisian Program Latihan Guru (Pra Perkhidmatan)

Gerko
Tujuan :
Memupuk keseimbangan perkembangan diantara aspek intelek, sosial, fizikal dan rohani bagi guru pelatih
Objektif Gerko
          Menguasai kemahiran asas di dalam sukan dan permainan.
          Menanam sikap bertanggungjawab dan disiplin.
          Menghargai kepentingan cara hidup yang sihat.
          Memahami asas pengurusan dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum di maktab perguruan dan sekolah.
          Komponen :     Badan Beruniform, Persatuan dan Kelab, Sukan dan Permainan 


 

[ENG] Laman Web Untuk Tip-Tip Guru

No comments:

Post a Comment

Search This Blog